Huddlestock HUDL Q3-21 presentation November 18

  151
  672
  Huddlestock HUDL Q3-21 presentation November 18
  Huddlestock (HUDL) Q3-presentasjon med Q&A:
  CEO John E. Skajem og styreleder Øyvind Hovland i Huddlestock Fintech kommer til Xtrainvestor for å avholde Q3-presentasjonen og svare på innsendte spørsmål.
  Huddlestock Fintech ble notert på Euronext Growth i november 2020 og har i dag en markedsverdi på 380 MNOK. For mer informasjon, besøk www.huddlestock.com.

  You may also like

  Page 1 of 28

  Comments are closed.