Sparebanken Sør (SOR) – Nedsalg med bonus:

  0
  2031

  Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør planlegger et betydelig nedsalg av egenkapitalbevis i Sparebanken Sør for inntil tre milliarder kroner i fjerde kvartal.
  Ved kjøp av egenkapitalbevis i nedsalget skal det også inngå en ordning som innebærer at du får bonusbevis – altså flere egenkapitalbevis uten ytterligere betaling – dersom du blir sittende på egenkapitalbevisene i 12 og 24 måneder. Kjøper du for eksempel 1000 egenkapitalbevis i nedsalget får du ytterligere 50 egenkapitalbevis 12 måneder senere og nye 50 etter 24 måneder. Rettigheten til bonusbevis betinger at du ikke har solgt eller på annen måte overført/flyttet fra VPS-kontoen du oppga ved tegning.
  Sparebanken Sør er landsdelens største bank med over 30 avdelinger og 158 milliarder i forvaltningskapital. Banken leverte 1,28 milliarder kroner i overskudd etter skatt i 2022 med et utbytte per egenkapitalbevis på NOK 6.
  Onsdag 22.november kl 1030 kommer Sparebanken Sør ved CEO Geir Bergskaug flankert av Nornes analysesjef Petter Slyngstadli til Xtrainvestor for å fortelle mer om banken, nedsalget og bonusbevisene.
  1351 views